Over SHINE: de onderneming

SHINE is een Sociale Onderneming. SHINE heeft een maatschappelijke missie: mensen met een chronische ziekte ondersteunen door hen te faciliteren, stimuleren en engageren bij het verbeteren van hun gezondheid en dus hun levensgeluk. SHINE realiseert haar missie door het ontwikkelen van Digital Therapeutics.

Het beleid van SHINE is gericht op het maximaal bijdragen aan de missie – het leven van mensen met een chronische aandoening – en fair zijn naar alle betrokkenen bij de uitvoering ervan, zonder iemand daarbij schade te berokkenen.

De doelen die SHINE wil bereiken liggen binnen haar missie: het gaat om impact in het leven van mensen. Alles is erop gericht om het juiste goed te doen voor mensen met een chronische aandoening. SHINE is opgericht vanuit de overtuiging dat het juiste goed doen voor mensen een goed resultaat tot gevolg zal hebben.

SHINE heeft geen financiële doelen, alleen financiële randvoorwaarden. Beslissingen, bijvoorbeeld om het gebied van financiële investeringen, het aanpakken van projecten, het aannemen van medewerkers, het kiezen van een verdienmodel of het betalen van bestuurders, worden eerst en vooral getoetst aan de missie en pas daarna aan de financiële randvoorwaarden.

SHINE werkt samen met:

VUmc

Cbusinez_logo_FC
CBusinessZ

mixcom
MixCom

flavour
Flavour