Diensten

“Het verhogen van de effectiviteit van therapietrouwinterventies kan een veel grotere impact hebben op de gezondheid van mensen dan de verbetering van specifieke medische behandelingen”

~World Health Organisation, 2003

 

Onze bijdrage

Interventies om therapietrouw te bevorderen spelen zich vaak af in de interactie tussen arts, zorgprofessional en patiënt: de zorgverleners trachten door informatie- en kennisoverdracht het gedrag van de patiënt – de therapietrouw- te beïnvloeden.

Uit de literatuur blijkt echter dat er meer factoren een rol spelen bij het bevorderen van therapietrouw dan uitsluitend de overdracht van voldoende kennis. Therapietrouwproblemen hebben tot nu toe  weinig directe, systematische interventies gekregen, die de patiënt, met zíjn belevingswereld, emoties en attitude binnen zijn eigen, dagelijkse context centraal stellen.

Interventies die aansluiten op de belevingswereld van patiënten en die op een impliciete, positieve manier zelfmanagement en gezondheidsbevorderend gedrag stimuleren kunnen – als complement van de therapie – een grote bijdrage leveren.